Реформа процесуальних кодексів внесла зміни до звичного нам ладу всіх процедур.

Не оминули зміни і таку сферу, як примусове лікування в кримінальному процесі.

З червня 2018 року в Україні діятиме оновлений порядок призначення заходів примусового лікування.

Так, відповідно до внесених змін, судовий розгляд такого питання здійснюється суддею одноособово, але з обовʼязковою участю прокурора та особи, щодо якої вирішується таке питання, а також її представника і захисника за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу.

Додатково встановлено, що питання про зміну, продовження або припинення примусових медичних заходів здійснюється на підставі письмової заяви уповноваженого представника закладу, в якому ці заходи застосовуються. Обовʼязковим додатком до такої заяви є висновок лікарняної комісії, що обґрунтовує прохання, викладене в заяві.

Розгляд такого питання може бути ініційований також особою, щодо якої такі заходи застосовуються (або її представником). До заяви такої особи також долучається висновок лікарської комісії, яка застосовує до особи медичні заходи, а також, за наявності, можна додати висновок незалежного лікаря.